Hroty proti holubům

Hroty proti holubům se instaluje na místa, která je třeba chránit před nálety holubů, jejich shromažďováním, znečišťováním a hnízděním.

Prodáváme hroty proti holubům, které se instalují na místa, která je třeba chránit před nálety holubů, jejich shromažďováním, znečišťováním a hnízděním.