Reklamace

Záruka na zboží se řídí obecnými ustanoveními v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, pokud není stanoveno jinak (prodloužená záruční doba, bezplatný servis atd.) pro konkrétní výrobky.

Standardní lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců.

Jak postupovat v případě, že:

a) Přepravní služba doručí evidentně poškozený balík

Balík odmítněte převzít a vyžadujte vyplnění reklamačního protokolu přímo s řidičem přepravní služby. Do protokolu uveďte, že jste balík odmítli převzít z důvodu poškození obalu a předpokládaného poškození zboží. V nejbližším termínu nás prosím kontaktujte (emailem nebo telefonicky) s informací o odmítnutí zásilky, abychom vám mohli poslat nové zboží a reklamaci dořešit s přepravní službou.

b) Balík nebyl viditelně poškozen, ale zboží uvnitř balení ano

Kontaktujte nás prosím prostřednictví emailu obchod@metalkas.cz. Do zprávy uveďte vaše jméno, kontakt, číslo daňového dokladu přiloženého ke zboží nebo alespoň číslo objednávky, popis a fotodokumentaci poškozeného zboží. Náš pracovník vás bude ohledně možného řešení reklamace kontaktovat v nejbližším termínu.

c) Nejste se zbožím spokojen(a)

Můžete zboží do 14 dnů vrátit. …avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu (např. úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží nebo s jeho uvedením do původního stavu).

d) Dodávka není kompletní (chybí vybrané díly či zboží)

Kontaktujte nás prosím prostřednictví emailu obchod@metalkas.cz. Do zprávy uveďte vaše jméno, kontakt, číslo daňového dokladu přiloženého ke zboží nebo alespoň číslo objednávky, popis  a počet chybějících dílů či zboží. Náš pracovník vás bude ohledně možného řešení kontaktovat v nejbližším termínu.

Záruka zaniká, pokud byla závada způsobena

  • Mechanickým poškozením
  • Poškozením výrobku, k němuž došlo způsobem, který neodpovídá běžnému způsobu jeho užívání
  • Neodborným zásahem do výrobku
  • Vysokým stupněm opotřebení v důsledku nepřiměřeného používání výrobku