Trezory na dlouhé zbraně

Ve třetí skupině naší nabídky bezpečnostních úložných objektů Metalkas najdete trezory na dlouhé zbraně, které jsou vyrobeny a certifikovány ve shodě s požadavky Nařízení vlády č. 503/2005 Sb. dle ČSN-EN 1143-1 2009 i necertifikované ekonomické verze skříní na zbraně. Naše trezory na zbraně jsou standardně vybaveny úchyty na zbraně a vytěráky, vnitřní schránkou na munici a klíčovým trezorovým zámkem ve třídě A. Jste-li držiletelem zbraně kategorie A, B nebo C, pak jste dle zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivech povinni dodržovat následující podmínky pro jejich bezpečné uschování. Zbraně kategorie A, B nebo C v počtu do 2 ks nebo střelivo v počtu do 500 nábojů je povinen držitel zbraně vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Zde nabízí efektivní a ekonomicky výhodné řešení necertifikovaná skříň na 3 dlouhé zbraně Metalkas-SB3S Eco (možno přechovávat max. 2 zbraně kategorie A, B nebo C a libovolný počet zbraní kategorie D) a na 6 zbraní Metalkas-SB6S Eco (možno přechovávat max. 2 zbraně kategorie A, B nebo C a libovolný počet zbraní kategorie D). Zbraně  kategorie A, B nebo C v počtu do 10 ks a střelivo v počtu do 10 000 ks nábojů se zabezpečuje v uzamykatelné ocelové schránce nebo v uzamykatelné ocelové skříni, které splňují poždavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek (RU) podle ČSN EN 14450 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle ČSN EN 1300. Těmto požadavkům vyhovují naše certifikované skříně na zbraně série SBS na 3, 6, 9 a 11 zbraní. Pro esteticky náročné zákazníky, kteří požadují luxusní provedení a vzhled certifikovaných skříní na zbraně máme v nabídce Trezor na 5 zbraní Metalkas-1SBZ a Trezor na 7 zbraní Metalkas-2SBZ v luxusním dřevěném obložení ve volitené povrchové úpravě calvados, wenge nebo hruška. Naši nabídku luxusních skříní na zbraně pak uzavírá Skříň na zbraně s neprůstřelným sklem, která nabízí nejen atraktivní design dřevěného obložení skříně na zbraně v odstínu calvados, wenge nebo hruška, ale také průhledné dveře vybavené neprůstřelným sklem. Luxusní a reprezentativní dojem vystavených zbraní zbraní pak zvýrazňuje vnitřní prostor vyložený dekorativním materiálem a vnitřní LED osvětlení, které dodá vystaveným zbraním jedinečný luxusní vzhled.